Szabályzat

Közzétéve: 2016-10-03 Módosítva: 2016-10-03

PROFILKÉP

A profilkép a profil kiemelt fényképe. Az jelenik meg a keresések találati listájában. Pl. az on-line listában, vagy a beállított feltételek szerint generált találati listákban. Az üzenetek, a naplók, a fórumok listázásánál és még sok egyéb helyen. A profilképekre vonatkozó speciális szabályok: a profilkép csak a profil tulajdonosát ábrázolja és nem sértheti a "másodlagos képek"-re vonatkozó szabályok egyikét sem.

MÁSODLAGOS KÉPEK

A másodlagos képek azok a képek, amelyeket az elsődleges fényképen kívül a Felhasználó mappába tölt fel. Az albumborító is másodlagos képnek minősül. A másodlagos képekre vonatkozó szabályok: Másodlagos kép lehet, amely nem hordoz feliratot vagy logót, reklám célú tartalmat, személyes adatot, elérhetőséget. Kiskorú személy vagy felajzott állat nem szerepel rajta. Nem grafika, humoros szöveg, rajz, tájkép vagy filmkocka. Nem az internetről származik.

TILTOTT KÉPEK

A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ KÉPEK MINDEN FORMÁBAN TILTOTTAK, ÉS NEM TÖLTHETŐK FEL A FELHASZNÁLÓ PROFILJÁBA:

olyan képek, amelyeken személyes adatok szerepelnek a Felhasználó biztonsága érdekében a képen nem szerepelhet: e-mail, skype, egyéb cím, elérhetőség, URL-cím, telefonszám, a teljes neve, senki személyes adatai nem a Felhasználó által készített rajzfilmfigurák vagy grafikák képei jogdíjas képek az erőszak bármilyen formájának ábrázolása fegyvereket, állatokat, tájképet ábrázoló képek kábítószer-fogyasztást vagy törvényellenes tevékenységet ábrázoló fotók internetről, filmből, médiumokból származó képek kép, amely nem a Felhasználó a tulajdona modellek, hírességek, sportolók képei illetve az internetről letöltött egyéb képek

KÉPEK ELTÁVOLÍTÁSA

Az Adminisztrátor minden értesítés nélkül eltávolíthatja azon képeket, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében eltávolítandónak vél. Továbbá minden értesítés nélkül eltávolíthatja azon képeket, melyek sértik bármely, a Szabályzatba foglalt tételt. Ha az Adminisztrátor „olyan Tartalmat talál, amely látszólag nem felel meg jelen dokumentum feltételeinek, kivizsgálhatja az esetet, és saját mérlegelési szabadságában, jóhiszeműen eldöntheti, hogy eltávolítja-e az adott Tartalmat a rendszerból, avagy annak megjelenését felfüggeszti.

SZÖVEGES TARTALMAK KEZELÉSE

A Felhasználó weboldalon talált, más Felhasználó által feltöltött Tartalmakat nem adhatja el, – tovább, azokat nem módosíthatja, továbbá semmilyen módon és semmilyen céllal, különösképpen nyilvános vagy kereskedelmi célból nem sokszorosíthatja azokat, nem jelenítheti meg máshol, nem mutathatja be nyilvánosan, nem terjesztheti vagy használhatja fel semmilyen formában sem.

LINKEK MEGJELENÉSE

A Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Üzemeltető nem felelős a külső webhelyek és erőforrások elérhetőségéért, és a rajtuk elhelyezett vagy rajtuk keresztül elérhető tartalmakért, illetve azokért nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget. A felhasználó továbbá tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Üzemeltető közvetlenül, sem közvetve nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen webhelyeken és forrásokban vagy rajtuk keresztülelérhető tartalmak használatából, illetve a beléjük vetett bizalomból ténylegesen vagy állítólagosan eredő anyagi, illetve nem anyagi károkért és veszteségekért.

A REGISZTRÁCIÓ ÉS PROFIL TÖRLÉSE

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármi féle értesítés nélkül törölje azt a regisztrációt és Profilt, amely bármely más személy, pl. de nem kizárólag: nevével, képével, e-mail, skype, facebook címével vagy egyéb más személyes információjával visszaél,

KÜLÖNÖSEN, HA A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A PORTÁLON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT TARTALOM:

nyílt reklámhordozónak tekinthető vagy vonatkoztatható szolgáltatásra utalást tartalmaz Személyes adatok megadása

FELHASZNÁLÓ PROFILJA ÉS REGISZTRÁCIÓJA AZONNALI TÖRLÉSRE KERÜL, AMENNYIBEN BÁRMELY SZÖVEGES TARTALOM BÁRMILYEN MÓDON LEÍRVA TARTALMAZ:

email címet, postacímet, bármilyen elérhetőséget vagy arra utaló szöveget, skype, msn, viber stb. címet, internetes elérhetőséget, URL-t, telefonszámot, weboldal címet, Facebook, vagy bármely más weboldal, vagy file vagy kép linkjét

HA A FELHASZNÁLÓ TEVÉKENYSÉGE:

rágalmazás, sértegetés, zaklatás, fenyegetés vagy törvényes jogokat sért más tagokról képeket vagy információt gyűjt más által közzétett anyagokat tesz közzé (bármely anyagának rendelkezésre bocsátása másnak a harmadik személy hozzájárulása nélkül illegális tevékenységek vagy azokkal kapcsolatos adat, információ, útmutató többszöri regisztráció, aktív, használatban lévő profil mellett olyan személy regisztrációja vagy profilja aki előzőleg már törlésre került vagy tiltva lett a weboldalról Zavartalan működés esetén a szankcióról a rendszer a Felhasználónak utólagosan értesítést küld, a szabálysértés ismétlése esetén a szolgáltatás elérése a Felhasználó részére tiltható.

A FELHASZNÁLÁS KORLÁTOZÁSA

Az Üzemeltető a Szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadhatja, ha az illető Felhasználó annak használatával, akár magánüzenetek formájában, a fórumon, chat-en vagy bármely más felületen és módon, más egyéneket, Felhasználót zaklat. A Felhasználó a Azabályzat elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra vagy bármi módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, valamint vállalja, hogy a saját személyére vonatkoztatott adatokat (például de nem kizárólagosan: testsúly, magasság, szexuális orientáció stb.) a valóságnak megfelelően tünteti fel, azok megmásításával nem téveszt meg, vagy nem vezet félre senkit.

FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A felhasználó teljes mértékben felelős azért a Tartalomért, amit a Szolgáltatás rendszerén belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a képeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, szavazásokat, személyes üzeneteket, a szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat és bármely tartalom következményeit is. A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rendszerén keresztül elérhetővé tett tartalmakat előzetesen nem szűri (kivételt képeznek ez alól a női regisztrációk, amelyek az Adminisztrátor jóváhagyása után jelennek meg az oldalon). A Tartalmat nem szerkeszti, nem tartja helyesnek, és nem szabályozza, továbbá nem köteles a Szolgáltatáson keresztül közzétett Tartalmat figyelni sem. Ha az Adminisztrátor vagy Moderátor olyan Tartalmat talál, amely látszólag nem felel meg jelen dokumentum feltételeinek, kivizsgálhatja az esetet, és saját mérlegelési szabadságában, jóhiszeműen eldöntheti, hogy eltávolítja-e az adott Tartalmat a rendszerból, vagy annak megjelenését felfüggeszti. A Felhasználó, jelen dokumentum elfogadásával beleegyezik, hogy a Szolgáltatás használata során felelősséggel tartozik saját magatartásáért és kommunikációjáért.

AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Szabályzat-ot sértő Tartalmak vagy tevékenységek szabályozásának teljesítéséért vagy nem-teljesítéséért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használatával sértő, illetlen vagy kifogásolható Tartalmaknak is ki lehet téve. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között, semmilyen módon nem felelős a Tartalomért, beleértve, de nem kizárólag a Szolgáltatáson keresztül közzétett bármely Tartalomban található hibákat vagy hiányosságokat, illetve bármely Tartalom használatából fakadó bármilyen veszteséget vagy kárt. Az Üzemeltető, mint Közvetítő Szolgáltató nem felelős a Felhasználók felől továbbított, a szeksz.hu weboldalon megjelent információkért, adatokrét. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó, Szolgáltatás használata során tanúsított magatartásáért és kommunikációjáért. a Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításának vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben az eltávolítás vagy a hozzáférés nem biztosítása során a törvényben előírtaknak megfelelően és jóhiszeműen járt el.

FOGALMAK

TARTALOM

A szeksz.hu weboldalon, az Üzemeltető által nyújtott Közvetítő Szolgáltatáson keresztül megjelenített, a Felhasználók által feltöltött szöveges vagy képi tartalom.

KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató lehetővé teszi a Regisztrált Felhasználók számára az interneten való megjelenést. Felhasználóktól származó információt távközlő hálózaton továbbít, azokat a szeksz.hu weboldalon megjeleníti, a Felhasználók által kezdeményezett információ-továbbítását hatékonyabbá teszi. A Felhasználó (igénybe vevő) által megadott információt tárolja, – információk megtalálását elősegítő szoftver eszközöket biztosít.

ADMINISZTRÁTOR

A Felhasználó, Szolgáltatás használata során tanúsított, szabályszerű magatartását és a Felhasználók által feltöltött tartalmat ellenőrzi.

SZABÁLYZAT

Használati és Tartalmi szabályzat A Használati és Tartalmi szabályzat a weboldal és a weboldalon rendelkezésre álló valamennyi alkalmazás, szolgáltatás és tartalom Felhasználó általi használatára vonatkozó szabályait tartalmazza.

ÜZEMELTETŐ

FELHASZNÁLÓ

A felhasználó a tulajdonképpeni fogyasztója a Szolgáltató által közvetített, Felhasználók által feltöltött tartalomnak, illetve igénybe veszi a Szolgáltatást nyújtó Szolgáltató szolgáltatásait. Amennyiben a Felhasználó maga is szabadon meghatározható tartalmat tölt fel, már Tartalom-Szolgáltatónak minősül. A Szolgáltatás az irányadó jog alapján csak és kizárólag nagykorú és cselekvőképes természetes személyek, számára áll rendelkezésre. A feltételeknek meg nem felelők részére a weboldal használata nem megengedett.

ÜZEMELTETŐ

A szeksz.hu üzemeltetője: Társnekem Ker. és Szolg. Bt. Cégjegyzékszám: 01-06-776969 Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71696/2013, a szabályzatban mint "Üzemeltető".